אולפן חדשות 13

מתקן חשמלי עבור שמונה מסכי לד נפרדים הנסגרים ונפתחים לפי תרכישים ע"י מערכת הבקרה
מנגנון היוצר העברת מסרים בצורה טכנולוגית, חכמה ומרשימה!