סינון מוצרים
 • קופסת חיבורים לבמה – Stage Pocket
  • קופסת חיבורים לבמה – Stage Pocket
  • קופסת חיבורים לבמה – Stage Pocket

  • תיבת חיבורים לשיקוע במשטח במה כולל דלת פלדה עליונה,עשויה פח פלדה 3 מ"מ וצבועה בצבע שחור בתנור. ייעודית למשקל דריכה 100 ק"ג ללא שקיעה. כולל פתחי מעבר לכבלים. התיבה מודולרית ומאפשרת התקנה של ארבעה מודולים.כל מודול בנוי עבור פנל חיבורים אחד. כל בנל בנוי לארבעה מחברי Neutrik או לחלופין לשקע חשמל. התיבה מהונדסת לקבלת צינורות קוברה 50 מהחזית, מהגב, מהצדדים ומהתחתית.בהתאמה למצב…
 • קופסת חיבורים לבמה (חצי גודל) – Stage Pocket H.S
  • קופסת חיבורים לבמה (חצי גודל) – Stage Pocket H.S
  • קופסת חיבורים לבמה (חצי גודל) – Stage Pocket H.S

  • תיבת חיבורים לשיקוע במשטח במה כולל דלת פלדה עליונה, עשויה פח פלדה 3 מ"מ וצבועה בצבע שחור בתנור. ייעודית למשקל דריכה 100 ק"ג ללא שקיעה. כולל פתחי מעבר לכבלים. התיבה מודולרית ומאפשרת התקנה של שני מודולים.כל מודול בנוי עבור פנל חיבורים אחד. כל בנל בנוי לארבעה מחברי Neutrik או לחלופין לשקע חשמל. התיבה מהונדסת לקבלת צינורות קוברה 50 מהחזית, מהגב, מהצדדים ומהתחתית.בהתאמה למצב…
 • תיבת ביטון לקופסת חיבורים לבמה
  • תיבת ביטון לקופסת חיבורים לבמה
  • תיבת ביטון לקופסת חיבורים לבמה

  • קופסת ביטון, ייעודית כהכנה בשלב יצירת במת בטון עבור Stage Pocket.עשויה פח פלדה 3 מ"מ צבוע בתנור ומתאים לגודל תיבת החיבורים שנבחרה.כולל קדחי הצמדה של תיבת החיבורים בעזרת בורג לאחר שלב חיפוי-במה.כולל פתחים לצינור קוברה 50 מכל ארבעת הצדדים. קיים גם ב"חצי גודל".
 • תיבת ביטון לקופסת חיבורים לבמה (חצי גודל)
  • תיבת ביטון לקופסת חיבורים לבמה (חצי גודל)
  • תיבת ביטון לקופסת חיבורים לבמה (חצי גודל)

  • קופסת ביטון, ייעודית כהכנה בשלב יצירת במת בטון עבור Stage Pocket H.S.עשויה פח פלדה 3 מ"מ צבוע בתנור ומתאים לגודל תיבת החיבורים שנבחרה.כולל קדחי הצמדה של תיבת החיבורים בעזרת בורג לאחר שלב חיפוי-במה.כולל פתחים לצינור קוברה 50 מכל ארבעת הצדדים.