סינון מוצרים
 • זרוע לטלויזיה – PS-465
  • זרוע לטלויזיה – PS-465
  • זרוע לטלויזיה – PS-465

  • זרוע מקבילית אוניברסלית למסכים שטוחים – "40 עד "60 מומלצת להתקנה ב"נישה" הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 7 ס"מ מהקיר - במצב מקופל זרוע דו פרקית כפולה 40 ס“מ משקל תליה מקסימלי 25 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך – LC-104
  • זרוע למסך – LC-104
  • זרוע למסך – LC-104

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "15 עד "32 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 9 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע דו פרקית 43 ס“מ משקל תליה מקסימלי 12 ק"ג גימור: כסוף/שחור
 • זרוע למסך – LC-110
  • זרוע למסך – LC-110
  • זרוע למסך – LC-110

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "15 עד "32 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 8 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע דו פרקית 37 ס“מ משקל תליה מקסימלי 10 ק"ג גימור: כסוף/שחור
 • זרוע למסך – PS-212
  • זרוע למסך – PS-212
  • זרוע למסך – PS-212

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "15 עד "27 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 5.5 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע חד פרקית 20 ס“מ משקל תליה מקסימלי 10 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך – PS-213
  • זרוע למסך – PS-213
  • זרוע למסך – PS-213

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "15 עד "27 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 5.5 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע חד פרקית 30 ס“מ משקל תליה מקסימלי 8 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך – PS-225
  • זרוע למסך – PS-225
  • זרוע למסך – PS-225

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "15 עד "27 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 5.5 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע דו פרקית 40 ס“מ משקל תליה מקסימלי 7 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך – PS-237
  • זרוע למסך – PS-237
  • זרוע למסך – PS-237

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "15 עד "27 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 6.5 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע תלת מפרקית 80 ס“מ משקל תליה מקסימלי 5 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PL-115
  • זרוע למסך טלויזיה – PL-115
  • זרוע למסך טלויזיה – PL-115

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "40 עד "65 הזרוע נוחה להתקנה - כוללת מעבר לכבלים מרחיקה רק 9.3 ס"מ מהקיר - במצב מקופל זרוע חד פרקית 50 ס“מ משקל תליה מקסימלי 40 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PL-134
  • זרוע למסך טלויזיה – PL-134
  • זרוע למסך טלויזיה – PL-134

  • זרוע "מרפסת" אוניברסלית למסכים שטוחים – "40 עד "75 הזרוע נוחה להתקנה  (יש צורך בקיר קונסטרוקטיבי) מרחיקה רק 15 ס"מ מהקיר - במצב מקופל זרוע דו מפרקית - 110 ס“מ גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PL-137
  • זרוע למסך טלויזיה – PL-137
  • זרוע למסך טלויזיה – PL-137

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "65 עד "75 הזרוע נוחה להתקנה - כולל מעבר לכבלים מרחיקה רק 9.8 ס"מ מהקיר - במצב מקופל זרוע חד פרקית 75.3 ס“מ משקל תליה מקסימלי 70 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PL-140
  • זרוע למסך טלויזיה – PL-140
  • זרוע למסך טלויזיה – PL-140

  • זרוע פינה אוניברסלית למסכים שטוחים – "40 עד "65 הזרוע נוחה להתקנה - כוללת מעבר לכבלים מרחיקה רק 10.3 ס"מ מהקיר זרוע חד פרקית 50 ס“מ משקל תליה מקסימלי 40 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PL-142
  • זרוע למסך טלויזיה – PL-142
  • זרוע למסך טלויזיה – PL-142

  • זרוע אוניברסלית עם הטייה למסכים שטוחים – "40 עד "65 הזרוע נוחה להתקנה - כוללת מעבר לכבלים מרחיקה רק 11 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע חד פרקית 50 ס“מ משקל תליה מקסימלי 40 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PS-335
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-335
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-335

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "20 עד "43 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 8.5 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע דו פרקית 50 ס“מ משקל תליה מקסימלי 15 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PS-369
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-369
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-369

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "24 עד "43 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 11 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע תלת מפרקית 80 ס“מ משקל תליה מקסימלי 12 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PS-413
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-413
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-413

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "32 עד "55 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 7.2 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע חד פרקית 30 ס“מ משקל תליה מקסימלי 25 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PS-435
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-435
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-435

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "32  עד "49 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 7 ס"מ מהקיר - במצב מקופל זרוע דו פרקית 40 ס“מ משקל תליה מקסימלי 20 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PS-435T
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-435T
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-435T

  • זרוע אוניברסלית עם הטייה למסכים שטוחים – "32 עד "49 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 7 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע דו פרקית 40 ס“מ משקל תליה מקסימלי 20 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PS-513
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-513
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-513

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "40  עד "55 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 8 ס"מ מהקיר - במצב מקופל הזרוע מאפשרת הטיה של עד כ-20 מעלות זרוע חד פרקית 30 ס“מ משקל תליה מקסימלי 25 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PS-535
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-535
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-535

  • זרוע אוניברסלית למסכים שטוחים – "40 עד "55 הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 8 ס"מ מהקיר - במצב מקופל זרוע דו פרקית 40 ס“מ משקל תליה מקסימלי 25 ק"ג גימור: שחור
 • זרוע למסך טלויזיה – PS-565
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-565
  • זרוע למסך טלויזיה – PS-565

  • זרוע מקבילית אוניברסלית למסכים שטוחים – "50 עד "65 מומלצת להתקנה ב"נישה" הזרוע קלה ונוחה להתקנה מרחיקה רק 6.9 ס"מ מהקיר - במצב מקופל זרוע דו פרקית כפולה 40 ס“מ משקל תליה מקסימלי 30 ק"ג גימור: שחור